What?

GUDc is the first and only student dance organisation in Belgium. Our mission is promoting the dance sport among students.
As well as organising a dance course we also organise others activities like workshops in different dance styles, a club night, a movie night, a quizz…
Can’t wait to move? Put on your dancing shoes, you’re in the right place!

The current course consists of Ballroom & Latin. The dances covered in the course are the five International Ballroom (Standard) dances: waltz, foxtrot, quickstep, tango and Viennese waltz, along with the five International Latin Dances: rumba, samba, paso doble, cha-cha-cha and jive. These dances are accompanied by other dances like Salsa and Swing. The first year starts with only a couple of these dances and gradually throughout the years more are added to the curriculum.
We work with different classes for different experience levels, so even after multiple years you’ll be challenged with new dances.

For more information you can read our Terms and Conditions or contact the boardmembers.

Enrolling

We follow the academic calendar, this means that there is a semester system.
Beginners can still start in the second semester with the intensive beginner course, but the other dance classes have to start in the first semester.

Enrolling happens twice per year, once each semester. You can enroll up to the start of the second lesson of each semester, otherwise you’ll start with too great of a deficit.

Vooraleer je je kan inschrijven dien je een account aan te maken op onze website. Iedereen die danst bij GUDc dient een eigen account te hebben, één account per koppel is dus niet voldoende! Dit is nodig omdat je anders niet verzekerd kan zijn tijdens je danslessen. Het inschrijvingsgeld bedraagt €50 per persoon (€80 voor de Intensieve Beginnerscursus) en dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de Gentse Universitaire Dansclub: BE72 7360 4180 2216 met vermelding van uw naam, die van uw partner (indien u ook voor uw partner betaalt) en de groep waarvoor u inschrijft. Je kan je huidige inschrijving altijd raadplegen op je profielpagina of op de inschrijvingspagina.
Indien wij uw betaling niet binnen 8 werkdagen ontvangen hebben wordt uw inschrijving geannuleerd!

Wie?

Elke student (ook doctoraatsstudent, personeelslid, assistent, alumni) die ingeschreven is aan de UGent of de Associatie UGent (Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool, en Hogeschool West-Vlaanderen) kan zich inschrijven.
Verder is er een leeftijdsgrens van 35 bepaald om een laagdrempelige omgeving te creëren voor studenten.

Waar?

Op maandag gaan de lessen door in de foyer van Campus Ledeganck (Karel Lodewijk Ledeganckstraat, Gent).
Op donderdag worden de lessen gegeven in de trechterzaal in studentenhuis De Therminal (Hoveniersberg 24, Gent).

Wanneer?

Aangezien wij een studentenvereniging zijn, volgen wij ook de academische kalender. De lessen beginnen in het eerste semester eind september/begin oktober en lopen tot december. Het tweede semester loopt van na de lesvrije week (begin februari) tot mei. Het jaar afsluiten doen we met een heus dansgala waarop alle groepen en niveaus hun nieuwe danspasjes kunnen tonen aan elkaar en aan hun familie/vrienden.

Afhankelijk van de dansgroep die je gekozen hebt, heb je op maandag of donderdag dansles. Alle data en lestijden, inclusief alle activiteiten kan je vinden in onze kalender.

Extra activiteiten (filmavond, workshop, quiz…) zullen steeds plaatsvinden op dinsdag of woensdag, zodat alle leden kunnen deelnemen.

GUDc op café” is een clubavond waar we alle leden uitnodigen voor een gezellige babbel bij een glas in een caféetje in de buurt. Deze avonden zullen enkele keren per jaar plaatsvinden, telkens meteen na de dansles en in de buurt van de locatie waar de les op dat moment doorgaat.

Tijdens de zomervakantie vindt er om de 2 weken een dansavond plaats op donderdag. Hier worden in principe geen nieuwe dansen aangeleerd, maar wordt alles wel eens herhaald. Zo wordt de lange periode tussen mei en oktober ietwat overbrugd.