Wat?

GUDc is de eerste en enige universitaire dansvereniging in België met als missie de danssport te promoten onder studenten.
Naast onze vaste lessenreeksen organiseren we ook tal van activiteiten waaronder workshops in andere dansstijlen, een clubavond, een filmavond, quiz…
Heb je zin om je uit te leven, trek alvast je dansschoenen aan, want bij ons ben je aan het juiste adres!

Je kan bij ons 3 verschillende danscursussen volgen

1. Ballroom & Latin

Het danspakket Ballroom & Latin omvat Engelse Wals, Cha cha cha, Quickstep, Jive, Tango, Samba, Weense Wals, Rumba, Slowfoxtrot, Paso Doble. Deze worden tussendoor nog afgewisseld met Salsa en Swing. De dansen worden uiteraard niet allemaal door elkaar onderwezen. Er wordt begonnen met een paar simpelere dingen, die dan later worden aangevuld en verder uitgewerkt.
We werken tevens met verschillende niveaus, dus wie meerdere jaren danst, blijft niet ter plaatse trappelen…

2. Urban

Deze lessen zijn toegankelijk voor iedereen (m/v). De lesgeefster houdt rekening met het niveau van de dansers, dus onafhankelijk van je niveau, ben je zeker welkom! Hierbij zijn er twee tijdsstippen waarop je de les kan volgen. Deze zijn beiden hetzelfde, dus er is geen verschil in niveau tussen de lessen!

3. Modern

Deze lessen zijn toegankelijk voor iedereen (m/v). De lesgeefster houdt rekening met het niveau van de dansers, dus onafhankelijk van je niveau, ben je zeker welkom!

4. Girly

In de lessen girly ligt de nadruk op vrouwelijke bewegingen en expressie. Er wordt Hip Hop gedanst op muziek van artiesten met “girly” muziek, denk aan Beyoncé, Britney Spears, The Pussycat Dolls,… Deze stijl kent ook invloeden van jazzdance, lyrical, vogueing etc. maar de basis ligt bij Hip Hop. Deze lessen zijn zeker toegankelijk voor iedereen en het is een open level class, wat betekent dat elk niveau van ervaring mee zal kunnen doen!

Voor meer informatie kan je altijd onze instagram eens bekijken, ons huisreglement raadplegen of het bestuur contacteren.

Inschrijvingen

Wij volgen het academiejaar, dit betekent dat wij ook een eerste en tweede semester hebben. Dit betekent dat je je dus per semester opnieuw moet inschrijven. Concreet: Iemand die een beginnerscursus heeft gevolgd in het eerste semester moet zich in het tweede semester opnieuw inschrijven voor een (gewone) beginnersgroep.

Als je in het eerste semester nog geen beginnerscursus hebt gevolgd, kan je in het tweede semester nog inpikken met de intensieve beginnerscursus. Dit is een crash-course beginners waar een volledig jaar aan danslessen in een enkel semester gezien zal worden door twee uur per week te dansen. Aangezien je bij de intensieve beginnerscursus twee uur aaneensluitend dansles krijgt in plaats van één uur kost deze groep €80 per persoon in plaats van €50 per persoon.  Als je in het 1e semester dus al hebt gedanst in een beginnersgroep schrijf je jezelf best niet in voor de intensieve cursus, daar starten ze namelijk terug van nul.

Aan het begin van het eerste semester organiseren we steeds één of meerdere gratis proeflessen. Daar is het mogelijk om te kijken of dansen bij ons iets voor jou is en je daarna meteen in te schrijven in een van onze dansgroepen.

Vooraleer je je kan inschrijven dien je een account aan te maken op onze website. Iedereen die danst bij GUDc dient een eigen account te hebben, één account per koppel is dus niet voldoende! Dit is nodig omdat je anders niet verzekerd kan zijn tijdens je danslessen.

Het inschrijvingsgeld voor Ballroom & Latin bedraagt €50 per persoon per semester (€80 voor de Intensieve Beginnerscursus) en dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de Gentse Universitaire Dansclub: BE72 7360 4180 2216 met vermelding van uw naam, die van uw partner (indien u ook voor uw partner betaalt) en de groep waarvoor u inschrijft.

Het inschrijvingsgeld voor Urban bedraagt €30 per persoon per semester en dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de Gentse Universitaire Dansclub: BE72 7360 4180 2216 met vermelding van uw naam en de groep waarvoor u inschrijft (“Urban 1” of “Urban 2” dus).

Het inschrijvingsgeld voor Modern bedraagt €30 per persoon per semester en dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de Gentse Universitaire Dansclub: BE72 7360 4180 2216 met vermelding van uw naam en de groep waarvoor u inschrijft (“Modern” dus).

Je kan je huidige inschrijving altijd raadplegen op je profielpagina of op de inschrijvingspagina. Indien wij uw betaling niet binnen 8 werkdagen ontvangen hebben wordt uw inschrijving geannuleerd!

PRO TIP: Als je je inschrijft voor meerdere dansstijlen (bijvoorbeeld latin&ballroom en hiphop) dan krijg je 10 euro korting! Dus als je graag onze 3 dansstijlen samen wil opnemen, krijg je 20 euro korting!

Wie?

Elke student (ook doctoraatsstudent, personeelslid, assistent, alumni) die ingeschreven is aan de UGent of de Associatie UGent (Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool, en Hogeschool West-Vlaanderen) kan zich inschrijven.
Verder is er een leeftijdsgrens van 35 bepaald om een laagdrempelige omgeving te creëren voor studenten.
Eenmaal je begonnen bent bij ons, mag je zeker het volgende academiejaar verder dansen, ook al ben je intussen afgestudeerd!

Waar?

Door de coronacrisis zijn wij verplicht om onze lessen online te geven. Dit gebeurt via Zoom. Een accurate planning vind je in onze activiteitenkalender

1. Ballroom & Latin

Op maandag gaan de lessen door in de foyer van Campus Ledeganck (Karel Lodewijk Ledeganckstraat, Gent), van 19u tot 22u (afhankelijk van welk niveau je bent ingeschreven).
Op donderdag worden de lessen gegeven in de trechterzaal in studentenhuis De Therminal (Hoveniersberg 24, Gent), van 18u30 tot 22u30 (afhankelijk van welk niveau je bent ingeschreven).

2. Urban

Op dinsdag gaan de lessen door van 20u tot 21u in Danszaal 1 van Campus Schoonmeersen.

3. Modern

Op maandag gaan de lessen door van 20u30 tot 21u30 in Danszaal 2 van Campus Schoonmeersen.

Wanneer?

Aangezien wij een studentenvereniging zijn, volgen wij ook de academische kalender. De lessen beginnen in het eerste semester eind september/begin oktober en lopen tot december. Het tweede semester loopt van na de lesvrije week (begin februari) tot mei. Het jaar afsluiten doen we met een heus dansgala waarop alle groepen en niveaus hun nieuwe danspasjes kunnen tonen aan elkaar en aan hun familie/vrienden.

Afhankelijk van de dansgroep die je gekozen hebt, heb je op maandag, dinsdag en/of donderdag dansles. Alle data en lestijden, inclusief alle activiteiten kan je vinden in onze kalender.

Extra activiteiten (filmavond, workshop, quiz…) zullen steeds op voorhand aangekondigd worden in de lessen, op facebook en op deze website.

GUDc op café” is een clubavond waar we alle leden uitnodigen voor een gezellige babbel bij een glas in een caféetje in de buurt. Deze avonden zullen enkele keren per jaar plaatsvinden, telkens meteen na de dansles en in de buurt van de locatie waar de les op dat moment doorgaat.

Tijdens de zomervakantie vinden er zomerdanslessen plaats. Deze data en uren worden in onze Facebookgroep en op de homepagina van de website meegedeeld. Hier worden in principe geen nieuwe dansen aangeleerd, maar wordt alles wel eens herhaald. Zo wordt de lange periode tussen mei en oktober ietwat overbrugd.