Wat?

GUDc is de eerste en enige universitaire dansvereniging in België met als missie de danssport te promoten onder studenten.
Naast onze vaste lessenreeksen organiseren we ook tal van activiteiten waaronder workshops in andere dansstijlen, een clubavond, een filmavond, quiz…
Heb je zin om je uit te leven, trek alvast je dansschoenen aan, want bij ons ben je aan het juiste adres!

Het huidige danspakket bestaat uit Ballroom & Latin, en omvat Engelse Wals, Cha cha cha, Quickstep, Jive, Tango, Samba, Weense Wals, Rumba, Slowfoxtrot, Paso Doble. Deze worden tussendoor nog afgewisseld met Salsa en Swing. De dansen worden uiteraard niet allemaal door elkaar onderwezen. Er wordt begonnen met een paar simpelere dingen, die dan later worden aangevuld en verder uitgewerkt.
We werken tevens met verschillende niveaus, dus wie meerdere jaren danst, blijft niet ter plaatse trappelen…

Voor meer informatie kan je altijd ons huisreglement raadplegen of het bestuur contacteren.

Inschrijvingen

Wij volgen het academiejaar, dit betekent dat wij een ook een eerste en tweede semester hebben.
Beginners kunnen in het tweede semester nog inpikken met de intensieve beginnerscursus, voor de andere dansgroepen is inschrijven vanaf het eerste semester wél noodzakelijk.

De inschrijvingen gebeuren tweemaal per jaar. De inschrijvingen lopen tot voor de aanvang van de tweede les van elk semester, daarna loop je immers een te grote achterstand op.

Aan het begin van het eerste semester organiseren we steeds één of meerdere gratis proeflessen. Daar is het mogelijk om te kijken of dansen bij ons iets voor jou is en je daarna meteen in te schrijven in een van onze dansgroepen.

Vooraleer je je kan inschrijven dien je een account aan te maken op onze website. Iedereen die danst bij GUDc dient een eigen account te hebben, één account per koppel is dus niet voldoende! Dit is nodig omdat je anders niet verzekerd kan zijn tijdens je danslessen. Het inschrijvingsgeld bedraagt €50 per persoon (€80 voor de Intensieve Beginnerscursus) en dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de Gentse Universitaire Dansclub: BE72 7360 4180 2216 met vermelding van uw naam, die van uw partner (indien u ook voor uw partner betaalt) en de groep waarvoor u inschrijft. Je kan je huidige inschrijving altijd raadplegen op je profielpagina of op de inschrijvingspagina.
Indien wij uw betaling niet binnen 8 werkdagen ontvangen hebben wordt uw inschrijving geannuleerd!

Wie?

Elke student (ook doctoraatsstudent, personeelslid, assistent, alumni) die ingeschreven is aan de UGent of de Associatie UGent (Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool, en Hogeschool West-Vlaanderen) kan zich inschrijven.
Verder is er een leeftijdsgrens van 35 bepaald om een laagdrempelige omgeving te creëren voor studenten.

Waar?

Op maandag gaan de lessen door in de foyer van Campus Ledeganck (Karel Lodewijk Ledeganckstraat, Gent).
Op donderdag worden de lessen gegeven in de trechterzaal in studentenhuis De Therminal (Hoveniersberg 24, Gent).

Wanneer?

Aangezien wij een studentenvereniging zijn, volgen wij ook de academische kalender. De lessen beginnen in het eerste semester eind september/begin oktober en lopen tot december. Het tweede semester loopt van na de lesvrije week (begin februari) tot mei. Het jaar afsluiten doen we met een heus dansgala waarop alle groepen en niveaus hun nieuwe danspasjes kunnen tonen aan elkaar en aan hun familie/vrienden.

Afhankelijk van de dansgroep die je gekozen hebt, heb je op maandag of donderdag dansles. Alle data en lestijden, inclusief alle activiteiten kan je vinden in onze kalender.

Extra activiteiten (filmavond, workshop, quiz…) zullen steeds plaatsvinden op dinsdag of woensdag, zodat alle leden kunnen deelnemen.

GUDc op café” is een clubavond waar we alle leden uitnodigen voor een gezellige babbel bij een glas in een caféetje in de buurt. Deze avonden zullen enkele keren per jaar plaatsvinden, telkens meteen na de dansles en in de buurt van de locatie waar de les op dat moment doorgaat.

Tijdens de zomervakantie vindt er om de 2 weken een dansavond plaats op donderdag. Hier worden in principe geen nieuwe dansen aangeleerd, maar wordt alles wel eens herhaald. Zo wordt de lange periode tussen mei en oktober ietwat overbrugd.